This website uses cookies. Cookies may be used for marketing purposes, statistical, and to personalize the service to the individual needs of the user. Web browser from which you are using, you can change the settings for handling cookies. The use of this website without changing your cookie settings means that they will be stored in memory. Additional information
I agree with the use of Cookies


Alternátor je v každém automobilu velice důležité zařízení, jež řadíme do kategorie zásobování energií. A proto je potřeba věnovat právě alternátorům zvýšenou pozornost. Při uvádění vozidla do chodu je alternátor hned po autobaterii "na ráně". Když nedobíjí – nenastartujete. Když naopak přebíjí – může dojít k poškození autobaterie.

Mezi nejčastěji měněné díly v alternátoru patří regulátory a diodové můstky. Samozřejmě také spotřební materiál – uhlík alternátoru, ložisko či sběrný kroužek. Následkem poškození určitého ND může dojít k poškození dílu jiného. Například vadná dioda v diodovém můstku velmi často způsobí poškození statoru. Taktéž opotřebované ložisko v alternátoru bývá příčinou destrukce vnitřních částí alternátoru. Vadné ložisko může při vysokých otáčkách alternátoru způsobit vyosení rotoru alternátoru a způsobí další následné škody.

Proto by každý dobrý autoelektrikář měl při opravě alternátoru zkontrolovat stav opotřebovatelných částí (uhlíky, sběrné kroužky, ložiska, ... ) a případně je ihned vyměnit za nové. Představa, kdy vám váš zákazník diktuje, co přesně si přeje v alternátoru vyměnit, je totiž nepřípustná. Autoelektrikář odpovídá za svoji kvalitně odvedenou práci! Jak asi zareaguje majitel opraveného alternátoru, který požadoval pouze výměnu vadného rotoru s tím, že ložiska měnil nedávno a jsou skoro nová, načež se mu po několika tisících najetých kilometrů vysype jedno z ložisek a způsobí poškození rotoru? Přitom stačilo, kdyby autoelektrikář provedl výměnu právě ložisek, byť dle zákazníka byla ložiska měněna nedávno. Zvýšené náklady na opravu alternátoru výměnou ložisek by v tomto případě zákazník téměř nepoznal. Cena ložiska je mnohonásobně nižší než cena rotoru. V našem oboru – autoelektrika – je nejdůležitější dobré jméno servisu. Spokojený zákazník se k vám příště opět vrátí. Váš servis také doporučí někomu dalšímu. Nespokojený zákazník vás zcela jistě pomluví a v tomto případě i neoprávněně poškodí.

Je důležité si budovat dobré jméno. Dobré jméno, které vám bude i nadále vracet vaše zákazníky zpět a přivádět zákazníky nové.

V nabídce firmy ALLSTAR můžete nalézt tyto náhradní díly do alternátorů

 

- rotor alternátoru stator alternátoru
- víko přední
- víko zadní
- kryt plastový
- regulátor
- diodový můstek (diodový blok)
- trioda (budící, pomocné diody)
- dioda
- sběrný kroužek
- držák uhlíku
- sada uhlíku
- uhlík
- ložisko speciální
- ložisko jehlové
- ložisko kuličkové
- ložisko válečkové
- lůžko ložiska
- ventilátor
- gufero (simering)
- O-kroužek
- svorkovnice
- řemenice
- řemenice volnoběžková
- vakuová pumpa
- rotor vakuové pumpy
- břity vakuové pumpy
- opravárenská sada

V ideálním případě je na alternátoru štítek výrobce s údaji o alternátoru, potřenými k vyhledání dílů a vyřešení problému. Avšak toto není pravidlem a zvlášť v poslední době se vyskytuje mnoho případů, kdy na alternátoru není vůbec žádný a nebo neúplný údaj na štítku. Ale i na tyto případy jsme v naší firmě připraveni.

V případě vyhledání alternátoru našimi operátory jsou požadovány tyto informace
   1. název výrobce a výrobní (originální) číslo alternátoru, např. Bosch, 0123 320 048
   2. iniciály vozidla, např. Škoda Felicia, 1,9D, rok výroby 1996, motor AEF, 90A.


Pokud požadujete určit ND do alternátoru nebo dynama, vyhledání nám usnadní tyto informace:

 

  • originální číslo výrobce celého alternátoru (dynama), např. chcete diodový můstek a stator do alternátoru A11VI66
  • originální číslo výrobce uvedené na dílu, např. na regulátoru Paris Rhone číslo YV1652
  • přesné rozměry hledaného dílu, např. rotor alternátoru - vnější průměr, délka, průměr hřídele rotoru, průměr sběrného kroužku apod.
  • parametry alternátoru, dílu, např. 12V, 24V, 14 diod, má pomocnou diodu, tvar sběrného kroužku
  • obsáhlá databáze informací
  • letité zkušenosti našich telefonních operátorů

Některé díly přes veškerou naší i vaši snahu není možné určit (hlavně universální šrouby, krytky, terminály apod.). V tomto případě se pokuste určit ND porovnáním s katalogem.

Kompletní nabídku alternátorů a startérů naleznete v našem katalogu CARGO č. 1.
Od výrobce BOSCH nabízíme vedle nových agregátů také agregáty repasované, a to pod obchodním názvem Bosch Exchange.

 

alternator-rozpad.jpg

 

Jak by mohla probíhat generálka alternátoru bosch?

Pro opravu je vybrán alternátor BOSCH z dieselové Felicie 0123 320 048. Po demontáži alternátoru z vozidla celek očistíme od hrubé nečistoty a začneme s jeho rozebíráním.

Nejdříve musíme odstranit zadní kryt PVC, abychom zpřístupnili elektrickou část alternátoru. Po demontáži samořezných křížových šroubů je nutné dbát zvýšené opatrnosti při odjišťování plastových pojistek ("zobáčků") na krytu, aby nedošlo k jejich zlomení. Sundáme kryt PVC a uvolněním dvou šroubů demontujeme regulátor. Dbejte na to, aby nedošlo k porušení uhlíků regulátoru! Ne vždy je nutné je měnit.

Před demontáží diodového můstku musíme nejdříve odpojit vývody od statorového vinutí. Předpokládá se, že alternátor nikdo před námi ještě nerozebíral, a proto jsou vývody statoru bodované. V tomto případě trpělivě oddělujeme vývody postupně. K tomu účelu použijeme malý a ostrý nůž s tvrdou čepelí. Poté, co jsme uvolnily bodované konce vývodů statoru, můžeme demontovat diodový můstek.

Nyní upneme alternátor do svěráku tak, abychom měli přístupné svorníkové šrouby. Ty postupně všechny uvolníme. Zadní víko alternátoru nepůjde demontovat ze statoru lehce. Je totiž velice těsně nasazeno na stator a navíc bývá obvykle narezlé. Proto lehce (!) poklepeme víko po jeho obvodu kladivem. Pozor! Hliníkové víko na tomto alternátoru je opravdu velice křehké! Dvěmi šroubováky, které vložíme mezi stator a víko, od sebe oddělíme zadní víko a stator alternátoru. Stejným způsobem oddělíme přední víko od statoru.

Demontáž řemenice z rotoru alternátoru provedeme uchycením alternátoru do svěráku za tělo rotoru tak, aby řemenice směřovala nahoru. Doporučujeme právě tento způsob demontáže řemenice, jelikož je bezpečný a používá se i v případě demontáže volnoběžných řemenic, které jsou silně zarezlé. Zabráníme tím poškození demontážního klíče.

Po povolení a stáhnutí řemenice z rotoru alternátoru povolíme šrouby z krytu předního ložiska klepacím (úderovým) šroubovákem. Uvolníme rotor ze svěráku a mědí vyklepeme rotor z předního víka. V případě, že ložisko zůstane na hřídeli rotoru jej poté stáhneme stahovákem na ložiska, nebo jej vylisujeme z víka ručním lisem. Opět upozornění, že víko je křehké.

Po kompletním rozebrání alternátoru prověříme a zjistíme jeho možné závady, které odstraníme.

Dále stáhneme zadní ložisko z rotoru a všechny díly umyjeme a osušíme stlačeným vzduchem. Obě víka můžeme opískovat nebo zvolit jinou povrchovou úpravu. Stator upneme do svěráku za jeho tělo tak, abychom jej měli přístupný vnitřní stranou. Kotoučem brusných papírů očistíme vnitřek statoru od rzi a starého laku. Pozor dávejme na to, abychom nezbrousili vinutí statoru. Po očištění stator nastříkáme barvou, případně jiným krycím lakem. Tím zabráníme jeho korodování. Dle potřeby stáhneme sběrné kroužky na rotoru tak, abychom odstranily vzniklé drážky po uhlíku. Má-li však sběrný kroužek již jen minimum mědi po obvodu, vyměníme jej a preventivně vždy srovnáme na soustruhu nebo jinak zbrousíme. Ne každý sběrný kroužek je ideálně kulatý. Brousí se proto, aby se dosáhlo ideální kruhové trajektorie, čímž odstraníme negativní "házivost" sběrného kroužku. Zároveň tím zlepšíme obrušování uhlíků regulátoru, které jsme právě vyměnily za nové.

Složení alternátoru začneme nalisováním ložiska do předního víka, které zajistíme krytem ložiska. Na rotor nalisujeme nové zadní ložisko – přetáhneme jej přes sběrný kroužek a poté celý rotor nalisujeme do předního víka. Na rotor nasadíme řemenici a stejně jako při demontáži ji dotáhneme ve svěráku. Alternátor uvolníme a položíme řemenicí směrem dolů. Osadíme přední víko statorem tak, aby byly vývody statoru pootočeny stejně jako u demontáže. Před nasazením zadního víka alternátoru do něj vsadíme nové lůžko ložiska. Výměnu lůžka doporučujeme provádět vždy při každém rozebrání alternátoru.

Po nasazení víka jej upneme do svěráku za oko na víku a postupně alternátor stahujeme. Při stahování víka musíme vždy opatrně poklepat po zadním víku a opět přetáhnout. Toto opakujeme, dokud nebude alternátor zcela dotažený. Při dotahování si průběžně točíme rotorem, abychom zjistili, zda se víka nekříží. Po dotažení vík namontujeme na alternátor ve svislé poloze diodový můstek. Ten dotáhneme a následně nabodujeme (napájíme) vývody ze statoru. Nasadíme regulátor (pozor na zlomení uhlíků) a dotáhneme ho. Nasadíme zadní kryt PVC a zajistíme ho samořeznými šrouby.

Pootočením za řemenici zjistíme, zda-li rotor nedrhne o vývody ze statoru nebo o stator. Pokud je vše v pořádku, uslyšíme "šustivý" zvuk uhlíků na sběrném kroužku. V této chvíli můžeme odzkoušet funkčnost alternátoru na testovací stolici. Je-li vše v pořádku, namontujeme alternátor zpět do vozidla.